Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  ORAZ  MATERIAŁÓW  ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU  SZKOLNYM 2018/2019 W:

I. KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

KL. I*)

1. Edukacja wczesnoszkolna - Wydawnictwo WSiP

Podręczniki : „Nowi  Tropiciele” (cz. 1 – 5)

Materiały ćwiczeniowe/ karty ćwiczeń: „Nowi  Tropiciele”:

- Karty ćwiczeń (cz. 1 – 5),

- Karty matematyczne (cz. 1 – 5),

 

 

 

2. Język angielski  - Wydawnictwo Macmillan

Podręcznik: „Bugs Team 1” – C.Read, A.Soberon

Zeszyt ćwiczeń: „Bugs Team 1” – C.Read, A.Soberon, A.Parr-Modrzejewska

 

 

 

3.  Religia - Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik: W drodze do Wieczernika - „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1” (podręcznik zgodny z nową  podstawą

programową 2010) – red. Ks. W.Kubik SJ, T.Czarnecka

Zeszyt ucznia: W drodze do Wieczernika - „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1” (ćwiczenia zgodne z nową  podstawą

programową 2010) – red. Ks. W.Kubik SJ, T.Czarnecka

 

 

*) Uwaga!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLASY PIERWSZEJ (OPRÓCZ RELIGII)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)

 

 

 

KL. II*)

1. Edukacja wczesnoszkolna - Wydawnictwo WSiP

Podręczniki : „Nowi  Tropiciele” (cz. 1 – 5)

Materiały ćwiczeniowe/ karty ćwiczeń: „Nowi  Tropiciele”:

- Karty ćwiczeń (cz. 1 – 5),

- Karty matematyczne (cz. 1 – 5),

 

 

2. Język angielski  - Wydawnictwo Macmillan

Podręcznik: „Bugs Team  2,” – C.Read, A.Soberon

Zeszyt ćwiczeń: „Bugs Team 2” – C.Read, A.Soberon, A.Parr-Modrzejewska

 

 

 

3.  Religia - Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik: W drodze do Wieczernika - „Kochamy Pana Jezusa 2”  (podręcznik zgodny z nową  podstawą

programową 2010) – red. Ks. W.Kubik SJ

Zeszyt ucznia: W drodze do Wieczernika - „Kochamy Pana Jezusa 2 – zeszyt ucznia” (ćwiczenia zgodne z nową  podstawą programową 2010) – red. Ks. W.Kubik SJ

*) Uwaga!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLASY DRUGIEJ (OPRÓCZ RELIGII)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)

 


KL. IV*)

1. Język polski - Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Język Polski 4. Między nami” – A.Łuczak, A.Murdzek

Zeszyt ćwiczeń: „Język Polski 4. Między nami” Wersja B -A.Łuczak, A.Murdzek, K.Krzemieniewska-Kleban

 

2.  Język angielski - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Junior Explorer 4” – J.Heath, M.Crawford, M.Mrozik, K.Kłopska

Zeszyt ćwiczeń: „Junior Explorer 4” – S.Clarke, M.Mrozik, D.Wosińska

 

3.  Muzyka - Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Muzyka. Klucz do muzyki 4” – U. Smoczyńska, K.Jakóbczak-Drążek, A.Sołtysik

 

4.  Plastyka - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Do dzieła 4” –  J.Lukas, K.Onak

 

5.  Historia -  Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Historia 4” – W.Kalwat, M.Lis

 

6. Przyroda – Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Tajemnice przyrody 4” –  M.Marko-Worłowska, J.Stawarz, F.Szlajfer

Zeszyt ćwiczeń: „Tajemnice przyrody 4” – J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz, I.Wróbel

 

7. Matematyka – Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Matematyka z plusem 4”– M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Ćwiczenia: „Matematyka z plusem 4” Wersja C – M.Dobrowolska, S.Wojtan, P.Zarzycki

 

8. Informatyka – Wydawnictwo Migra

Podręcznik: „Teraz bajty klasa IV”– G.Koba

 

 

9. Technika – Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „ Jak to działa?4” – L.Łabecki, M.Łabecka

 

10. Język niemiecki – Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. ZOSTANIE ZAMÓWIONY WE WRZEŚNIU

Podręcznik do klasy czwartej: „Wir smart 1” – G.Motta, E.Książek-Kempa, E.Wieszczeczyńska, A.Kubicka, B.Kania

Zeszyt ćwiczeń do klasy czwartej: „Wir smart 1”

 

11. Religia – Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik: „Zaproszeni przez Boga 4”  (podręcznik zgodny z nową  podstawą programową) – red. Zbigniew Marek SJ

Zeszyt ucznia: „Zaproszeni przez Boga 4”  (ćwiczenia zgodne z nową  podstawą programową) – red. Zbigniew Marek SJ

Pismo Święte

 

12. Wychowanie do życia w rodzinie - Wydawnictwo Rubikon

Podręcznik: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej ”  – red. T.Król

Zeszyt  ucznia: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej ”  – red. T.Król

 

*) Uwaga!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLASY CZWARTEJ (OPRÓCZ RELIGII,

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  I JĘZYKA NIEMIECKIEGO)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)


KL. V*)

1. Język polski - Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Język Polski 5. Między nami” – A.Łuczak, A.Murdzek

Zeszyt ćwiczeń: „Język Polski 5. Między nami” Wersja B - A.Łuczak, A.Murdzek,

 

2.  Język angielski - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Junior Explorer 5” – J.Heath, M.Crawford, M.Mrozik, K.Kłopska

Zeszyt ćwiczeń: „Junior Explorer 5” – S.Clarke, M.Mrozik, D.Wosińska

 

3.  Muzyka - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Lekcja muzyki 5”- M.Gromek, G.Kilbach

 

4.  Plastyka - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Do dzieła 5” –  J.Lukas, K.Onak

 

5.  Historia -  Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Historia 5” – K.Kowalewski, I.Kąkolewski, A.Plumińska-Mieloch

 

6. Geografia– Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Planeta Nowa 5” – F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz

Zeszyt ćwiczeń: „Planeta Nowa 5” – K.Skomoroko

 

7. Biologia– Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Puls życia 5” –  M.Sęktas, J.Stawarz

Zeszyt ćwiczeń: „Puls życia 5” – J.Holeczek, J.Pawłowska, J.Pawłowski

 

8. Matematyka – Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Matematyka z plusem 5”– M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

 

9. Informatyka – Wydawnictwo Migra

Podręcznik: „Teraz bajty klasa V”– G.Koba

 

 

10. Technika – Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „ Jak to działa 5?” – L.Łabecki, M.Łabecka

 

11. Religia – Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik: „Obdarowani przez Boga 5” – Z.Marek SJ, A.Walulik CSFN (red.) (podręcznik zgodny z nową  podstawą  programową)

Zeszyt ucznia: „Obdarowani przez Boga 5”  – Z. Marek SJ, A.Walulik CSFN (red.) (ćwiczenia zgodne z nową  podstawą programową)

Pismo Święte

12. Wychowanie do życia w rodzinie - Wydawnictwo RUBIKON

Podręcznik: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej ”  – red. Teresa Król

Zeszyt  ucznia: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej ”  – red. Teresa Król

 

13. Język niemiecki – Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. ZOSTANIE ZAMÓWIONY WE WRZEŚNIU

Podręcznik do klasy piątej: „Wir smart 2” – G.Motta, E.Książek-Kempa, E.Wieszczeczyńska, A.Kubicka, O.Młynarska, K.Sękowska

Zeszyt ćwiczeń do klasy piątej: „Wir smart 2”

 

*) Uwaga!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLASY PIĄTEJ (OPRÓCZ RELIGII,

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  I JĘZYKA NIEMIECKIEGO)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)KL. VII*)


1. Język polski - Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Język Polski  7. Między nami” – A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R.Maszka

 

 

2.  Język angielski - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Teen Explorer 7” – A.Bandis, D.Shotton

Zeszyt ćwiczeń: „Teen Explorer 7” – P.McElmuray

 

3.  Język niemiecki – Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o.

Podręcznik: „Magnet Smart 2” – G.Motta

Zeszyt ćwiczeń: ,,Magnet Smart 2”

 

4. Muzyka – Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Lekcja muzyki 7” – M.Gromek, G.Kilbach

 

5.  Plastyka - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Do dzieła 7” –  M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

 

6.  Historia -  Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Historia 7” – K.Kowalewski, I.Kąkolewski, A.Plumińska-Mieloch

 

7. Geografia– Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Planeta Nowa 7”- R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał

Zeszyt ćwiczeń: „Planeta Nowa 7”- J.Knopik,M.Kucharska,R.Przybył,K.Skomoroko,A.Witek-Nowakowska

 

8. Biologia– Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Puls życia 7” –  M.Jefimow

Zeszyt ćwiczeń: ,,Puls życia 7” – J.Holeczek, B.Januszewska-Hasiec

 

9. Chemia – Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Świat chemii 7” –  A.Warchoł, A.Danel, D.Lewandowska, M.Karelus, W.Tejchman

Zbiór zadań: „Chemia. Zbiór zadań. Kl.7”

 

 

10. Fizyka  - Wydawnictwo WSiP

Podręcznik: „Świat fizyki 7” –  B.Sagnowska

Zbiór zadań: „Fizyka. Zbiór zadań. Kl.7”

 

 

11. Matematyka – Wydawnictwo GWO

Podręcznik: „Matematyka z plusem 7”– M.Dobrowolska (red.)

 

 

12. Informatyka – Wydawnictwo Migra

Podręcznik: „Teraz bajty klasa VII”– G.Koba

 

 

13. Religia – Wydawnictwo WAM Kraków

Podręcznik: „Szukam was 7”- W.Kubik SJ (red.) (podręcznik zgodny z nową  podstawą  programową)

Pismo Święte

 

14. Wychowanie do życia w rodzinie – Wydawnictwo Rubikon

Podręcznik: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej ”  – red. Teresa Król

Zeszyt  ucznia: „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej ”  – red. Teresa Król

 

*) Uwaga!

 

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLASY SIÓDMEJ

(OPRÓCZ RELIGII I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)

 

 

 

II. KLASACH GIMNAZJALNYCH:

KL. III*)

 

1. Język polski - Wydawnictwo GWO

Podręcznik+multipodręcznik : „Język Polski 3. Między nami.” – A.Łuczak, E.Prylińska, K.Krzemieniewska-Kleban

Zeszyt ćwiczeń: „Język Polski 3. Między nami” Wersja B (jednozeszytowa) -A.Łuczak, A.Murdzek

 

2.  Matematyka - Wydawnictwo GWO

Podręcznik+multipodręcznik: „Matematyka z plusem 3” – praca zbiorowa pod redakcją M.Dobrowolskiej

 

3.  Chemia  - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Chemia Nowej Ery 3” – J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum

 

 

4.  Biologia  - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Puls życia 3” –  B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas

 

5.  Historia -  Wydawnictwo  Nowa  Era

Podręcznik: „Śladami przeszłości 3” - S.Roszak, A.Łaszkiewicz

Atlas  historyczny: „Od starożytności do współczesności”

 

 

6.  Geografia  -  Wydawnictwo  Nowa Era

Podręcznik: „Planeta Nowa 3” - M.Szubert

Zeszyty ćwiczeń: „Planeta Nowa 3” -  J.Knopik

Atlas geograficzny NOWY

 

 

7.  Fizyka  - Wydawnictwo  Nowa Era

Podręcznik: „To jest fizyka 3” – M.Braun, W. Śliwa

 

 

8.  Język  niemiecki - Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Das ist Deutsch! KOMPAKT 3” – J.Kamińska

Zeszyt ćwiczeń: „Das ist Deutsch! KOMPAKT 3” – J.Kamińska

 

9.  Język  angielski  - Wydawnictwo Macmillan

Podręcznik: „ New Voices 3” – C. McBeth, K.Bilsborough, S. Bilsborough

Zeszyt ćwiczeń: „ New Voices 3” - Katherine & Steve Bilsborough

 

10. Wiedza o społeczeństwie – Wydawnictwo  Nowa Era

Podręcznik: „Dziś i jutro 2” – I.Janicka,A.Janicki,  A.Kucia, T.Maćkowski

 

11. Zajęcia techniczne -  Wydawnictwo  Nowa Era          

Materiały edukacyjne :Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne”– W.Czyżewski, W.Lib, W.Walat

 

12. Plastyka – Wydawnictwo OPERON

Podręcznik: „Plastyka” – K.Czernicka

 

13. Edukacja  dla bezpieczeństwa – Wydawnictwo WSiP

Podręcznik„Edukacja dla bezpieczeństwa” – B.Breitkopf, D.Czyżow

 

14. Muzyka – Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik: „Gra muzyka!” – J.Oleszkowicz

 

15.Religia – Wydawnictwo  WAM Kraków

Podręcznik: Odsłonić  twarz  Chrystusa „Chodźmy razem” cz.III (podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2010)

red. W.Kubik SJ

Pismo Święte

 

16. Wychowanie do życia w rodzinie – Wydawnictwo  Efka

Podręcznik gimnazjum  „Wychowanie do życia w rodzinie” –  F.Kalinowska  - zakupiony w klasie pierwszej

Uwaga!

Przedmiotu: informatyki i zajęć artystycznych   w  kl.  III  -  nie  ma

 

*) Uwaga!

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLAS TRZECICH (OPRÓCZ RELIGII I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE)

SĄ BEZPŁATNE  (ZAKUPI SZKOŁA)

 

Download