Supergimnazjalista

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! – SUPERGIMNAZJALIŚCI 2016/2017

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”
~ Gandhi Mahatma

Tradycją Publicznego Gimnazjum w Wilkowie jest nagroda „Super Gimnazjalisty”. Konkurs ten odbywa się corocznie. Uczestniczyć w nim mogą tylko i wyłącznie absolwenci. Celem tego wyróżnienia jest motywacja uczniów do rzetelnej, systematycznej i sumiennej nauki, a także do działania społecznego. Dzięki tej nagrodzie uczniowie są przekonani, że ich edukacja nie idzie na marne. Aby zostać Super Gimnazjalistą trzeba spełniać określone kryteria, m.in.:
• średnia ocen końcoworocznych z trzech lat musi wynosić minimum 4,75,
• podczas edukacji w gimnazjum uczeń musi mieć wzorowe zachowanie,
• uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, plastycznych i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także krajowym,
• udzielanie się w wolontariacie,
• aktywny udział w życiu szkolnym poprzez uczestnictwo w akademiach i apelach, a także poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim.
W roku szkolnym 2016/2017 – po raz szesnasty przyznano te prestiżowe tytuły „Super gimnazjalistów” oraz hojne nagrody pieniężne za naukę.
I miejsce zajęli ex aequo: MAGDALENA RACHLAK, MARTYNA SMOLARCZYK, PAWEŁ WÓJCIK
II miejsce przyznano: ALICJI ŚRODOŃ
III miejsce należało do: JULII JAZŁOWIECKIEJ
Rozdanie „Super gimnazjalistom” dyplomów, nagród pieniężnych i listów gratulacyjnych dla ich rodziców odbyło się podczas zakończenia roku szkolnego, 23 czerwca 2017 roku; wśród wręczających znaleźli się: Wójt Gminy Wilków – Pan Bogdan Zdyb, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie – Pan Roman Półrolniczak, Skarbnik Gminy – Pani Teresa Żółtaszek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Tomasz Kraus oraz Radny Gminy – Pan Edward Szulakowski.

SUPERGIMNAZJALISTOM GRATULUJEMY WYBITNYCH SUKCESÓW ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH RÓWNIEŻ ZNAKOMITYCH WYNIKÓW!

Absolwentka PG w Wilkowie
Magdalena Rachlak
pod opieką – Pani Małgorzaty Jagieły

 

 

 

Download