Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie lata 1999 - 2016

 

Wilków, dnia 15.11.2016 r.

Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie

lata 1999 - 2016

Udział w projektach i programach:

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego, „Akademia Nowoczesnej Edukacji" -projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Zamiast...", projekt konkursowy finansowany był ze środków MEN i Gminy Wilków, „Edukacja ku przyszłości” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i budżetu państwa, projekt Instytutu Badań Edukacyjnych „Narzędzia w działaniu” z zakresu geografii, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, projekt KPRM „Komputer dla ucznia”, „Pływać każdy może” - projekt realizowany przez Gminę Wilków, ze środków Gminy i MEN, program edukacyjny realizowany przez Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła z klasą” – program objęty patronatem prezydenta A. Kwaśniewskiego, Gazety Wyborczej, Agory S.A, „Moja szkoła w Unii Europejskiej” program organizowany przez UKIE w Warszawie, „Bocian” – program Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody pro Natura, „Ptaki” – program Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, "Akademia Dojrzewania Lactacyd" - ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt, „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, Program „Tęcza” z zakresu profilaktyki, program „Czytające Szkoły”, projekt WTZ „Nadzieja” w Namysłowie „Raduj się z nami”, „Wyloguj do życia”, „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”, program trzyletni finansowany ze środków unijnych, program „Szklanka mleka”.

Współpraca z instytucjami:

Reba – organizacją odzysku S.A., Opolska Fundacja Antynowotworowa w Opolu, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Namysłowie, Dom współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Dom Europejski w Opolu, Biuro Integracji Europejskiej w Opolu, Mniejszość Niemiecka w Namysłowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie, TPD Opole, Ośrodek Jazdy Konnej Jakubus, ZHP Namysłów, IPN Warszawa, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Namysłowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie, Biblioteka Austriacka w Opolu, Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie, Biblioteka Publiczna w Namysłowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, kościół parafialny w Wilkowie, zakłady pracy, Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu ze Staniszcz Wielkich.

Akcje ogólnopolskie:

Akcja „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia Wiosna, WOŚP, „Spring Day” – Europejski Dzień Wiosny prowadzony przez Biuro Promocji Europy w Brukseli, „Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, „Cała Polska czyta dzieciom”, Złotówka dla św. Mikołaja - współpraca z Caritas Wrocław, akcji „Bezpieczne wakacje”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, pod patronatem Telewizji Wrocław i Kardynała Gulbinowicza.

Każdego roku w naszym gimnazjum uczniowie otrzymują różne stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, którym jest prestiżowe stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. Do chwalebnego sukcesu naszego gimnazjum należy przyznanie stypendium i tytułu  „Supergimnazjalisty” oraz „Supersportowca”.

Osiągnięcia naukowe

Wśród uczniów mamy wielu laureatów i finalistów konkursów powiatowych i wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - 1 laureat, 9 finalistów, Wojewódzki Konkurs Matematyczny-1 laureat,1 finalista, Wojewódzki Konkurs Geograficzny - 4 finalistów, Wojewódzki Konkurs Fizyczny – 1 finalista, Wojewódzki Konkurs Historyczny – 1 finalista, 1 laureat, Wojewódzki Konkurs Chemiczny - 1 laureat, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - 2 finalistów, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o U.E. – 1 laureat.

Osiągnięcia artystyczne

W Gimnazjum są również laureaci konkursów artystycznych: Przeglądu Zespołów Artystycznych 2002 - (I miejsce), Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne ( III miejsce), Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Muzyka (miejsce od I do III). Ponadto uczniowie biorą udział, z sukcesami, w licznych konkursach plastycznych, technicznych. Działa także od 10 lat Koło Teatralne „ Gimgraszek”, które przygotowuje i przedstawia w środowisku spektakle i programy artystyczne.

Osiągnięcia sportowe

Wspaniałymi sukcesami mogą pochwalić się nasi sportowcy. Gimnazjum uczestniczy w różnych formach i na różnych etapach zawodach, zdobywając liczne nagrody i trofea. Zwyciężamy lub zajmujemy wysokie miejsca na podium na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym. Do najważniejszych zawodów, gdzie zdobywaliśmy wiele sukcesów (wysokie miejsca na podium) możemy zaliczyć: Wojewódzkie Igrzyska LZS Młodzieży szkół wiejskich w Prószkowie, Finały Wojewódzkich Igrzysk w LA w Kędzierzynie Koźlu, Finał Wojewódzkich Igrzysk LZS w LA w Opolu, XIII Wiosenny Cross NTO w Komornie, XVII Jesienny Cross – Zdzieszowice, Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Lasocice, Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Gimnazjada Olesno, Mistrzostwa Województwa W Biegach Przełajowych – Korfantów, Finał Międzynarodowych Zawodów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych w Biegach Ulicznych- Sztafety Vena Cross Festival Łodź, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Nasi sportowcy rozwijają swoja karierę po szkole gimnazjalnej, zdobywając liczne sukcesy na szczeblu krajowym.

Losy absolwentów

Absolwenci Gimnazjum w Wilkowie w latach 2001- 2016, wśród szkół ponadgimnazjalnych, najczęściej wybierali szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące - 22% , technika i licea profilowane: 52%- razem: 74% uczniów kontynuowało edukację w szkołach średnich, natomiast 24% uczniów podjęło naukę szkołach zawodowych. Notujemy także kariery absolwentów na poziomie kraju i zagranicy.

Wykształcenie nauczycieli

Nauczyciele pracujący w szkole mają odpowiednie kwalifikacje. Wszyscy mają studia podyplomowe, które uprawniają ich do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów. Systematycznie dokształcają się, biorą udział w kursach, warsztatach, konferencjach, wzbogacają swój warsztat pracy. Ma to realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa w szkole. Na terenie szkoły nie dochodzi do wykroczeń.

Infrastruktura

Od 1999 roku szkoła przeszła wiele remontów, zmodernizowała się. Unowocześniono kotłownię, powstały gabinety specjalistów – pedagoga, pielęgniarki. Przeprowadzono remonty klas, kuchni i elewacji budynku – dach, docieplenie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Nowocześnie wyposażono klasy. Posiadamy profesjonalną serwerownię, 20 terminali sieciowych, 5 sieciowych projektorów multimedialnych, 5 tablic interaktywnych, 50 notebooków, 4 wizualizery, urządzenia wielofunkcyjne i infokiosk, bezprzewodowe punkty dostępu do internetu na całym terenie. Szkoła wyposażona jest w monitoring, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo na jej terenie.Przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie wybudowano boiska: wielofunkcyjne, do piłki siatkowej, bieżnię oraz terenowe urządzenia sportowe. Inwestycja dofinansowana była przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” oraz Gminę Wilków.

 

Download